• image
  • image
  • image
Aktuel børsnotering:
Boerse >>> se børsnotering
 
 
de space ATR Tyskland
pl   ATR Polen
   
! ATR Lancerer PDF-Faktura. !

klik her for at melde dig til.

ATRs Kvalitet

Registrering hos Fødevarestyrelsen (208-R891700)
Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder

 

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS
§39 Tilladelse (Aut.no 25326)

ATR-Landhandel ser sig selv som et vigtigt led i produktionskæden fra jord til bord (feed for food). Med en konsekvent gennemførelse af vores kvalitetsstyring sikrer vi os kundernes tilfredshed og udviklingen af vores virksomhed.
I viderudviklingen og implementering af kvalitetsstyringssystemet i alle forretningsaktiviteter står derfor kundens krav og forventninger i fokus. Vi mener, at den succes vi kan give kunden oså er vores succes - nemlig at kvaliteten og pålideligheden af vores produkter og tjenester er i top.

Vores kvalitetsstyringssystem er baseret på:
- Omhyggelig udvælgelse af leverandører og råvarer, der er producenter, distributører og transportører af råvarer certificeret eller godkendt af QA retningslinjer landmænd, der leverer os direkte, skal vores kvalitetsprodukter aftaler overholder - Risikobaseret kontrolstrategi planer i råvarer og færdigvarer område med mange interne og eksterne undersøgelser om uønskede stoffer, såsom mykotoksiner, dioxiner, pesticider og tungmetaller - Systematisk kontrol af råvarer og færdigvarer til deres vælgere for at sikre udførelsen af ​​foderet - Kvalificerede medarbejdere og deres fortsatte uddannelse og udvikling ATR land handel i foderstofsektoren er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001 og QS, i korn og oliefrø område GTP, hver suppleret med en placering-baseret HACCP. Som en del af regelmæssig revision af tilsynet certificeringskravene virksomhederne overholder de forskellige standarder er kontrolleret. Blandt andet er den rette input kontrol og opbevaring af råvarer, sikkerhed i foderblandinger produktion med særlig henvisning til fødevare-og foderhygiejne på transport af produkterne samt den in-house dokumentation kontrolleret. ISO 9001:2008 specificerer kravene til et kvalitetsstyringssystem skal opfylde ATR land handel med henblik på at levere produkter og tjenester, der opfylder kundernes forventninger og lovkrav. Det globalt anerkendt og industri-uafhængig ISO 9001 danner grundlag for vores kvalitetsstyringssystem og er genstand for en proces med løbende forbedringer. QA (kvalitet og sikkerhed GmbH) er en cross-trins kvalitetskontrol system i Tyskland. Formålet med systemet, sikkerhed og gennemsigtighed blandt andet i kødproduktionen. For alle stadier fra råmateriale produktion på bedrifterne at shoppe kvalitetsstandarder er indstillet og regelmæssigt revideret. Inden kæden må arbejdede kun med systemets deltagere. Dette resulterer i fødevaresikkerhed, der sætter globale standarder. GTP-koden er den europæiske kodeks for god hygiejne praksis på området for indsamling, opbevaring, distribution og transport af korn, oliefrø og Legumniosen og andre planteprodukter. Det omfatter foderstoffer og fødevarer korn såsom brød. Vores foderfabrikker er alle certificeret efter DIN EN ISO 9001:2008 og QS (kvalitet og sikkerhed). Nedenfor giver vi dig alle de relevante certifikater til download: Download: ISO 9001:2008 German Download: ISO 9001:2008 Dansk Download: Engelsk ISO 9001:2008 Download: QS certifikat Ratzeburg (Central) Download: QS certifikat Husum mølle Download: QS certifikat fabrik Sollerup Download: QS certifikat fabrik Wolgast Download: QS certifikat fabrik Golzern (Grimsby) For spørgsmål om udstedelse af kvalitet, du kan bruge ATR kvalitetsstyring rådighed.