Slagtesvinefoder

 • Stabil kvalitet
 • Høj daglig tilvækst og lavt foderforbrug
 • God mavesundhed – se strukturløsninger under Mavesundhed
 • Kontrolprogram for:

  • Fremmede stoffer
  • Mykotoxiner, dioxiner og pesticider

ATR slagtesvinefoder er et produkt af løbende udvikling ud fra forskningsresultater og samspil med landmænd og rådgivere. ATR er klar til at være foderleverandør til din besætning. Link

Slagtesvinefoderkoncept

ATRs slagtesvinefoderprogram er opdelt i grupper:

 • Primo: 20-55 kg
 • Medio: 30-110 kg
 • Ultimo: 55-110 kg

Dernæst er det opdelt i et Sprint og Tornado program, hvor Tornado programmet siden introduktionen i fodersæsonen 2014 til i dag er det mest solgte – her har bl.a. triticale vist sig at være et godt alternativ til hvede samt for strukturen i slagtesvinefoderet.

ATR tilbyder også standardfoderblandinger til UK produktion og til fodring efter foderforbrug. Nogle af vores standard 7,7 ford. lysin foderblandinger fåes også i 125 gram ford. råprotein version. Der er derfor rig mulighed for at finde en foderblanding, der passer netop til din produktion.

Vi laver også gerne en foderblanding efter dine ønsker.

Mavesundhed

ATR har gennem flere år haft fokus på mavesundheden hos grisen i de besætninger vi leverer foder til. Vores indgangsvinkel er at få et overblik over den aktuelle status for mavesundhed og en evt. løsning af det er:

 • Få lavet en mave USK
 • Vådsigteanalyse af foderet
 • E-kontrolrapport

Her udfra er der et godt grundlag for at lægge en plan der tager højde for en bedre mavesundhed samt en god produktionsøkonomi.

I ATR har vi i produktionen af pilleteret foder muligheden for at påvirke strukturen i pillen, ikke bare fra fint til grovere eller omvendt. Med den produktionsteknologi vi har på vores fabrikker, kan vi mindske både den fine og grove del, så vi får større andel i den midterste del af strukturskalaen som er den foretrukne.

Frekvensstyrede slaglemølle og vådsigtanalyse - pdf

I ATR kan vi lave vores egne vådsigteanalyser, derfor kan vi hurtig få et overblik over strukturfordelingen i den enkelte foderblanding og evt. lave en korrektion sammenholdt med en mave –USK og en E-kontrolrapport.

Vådsigte
Vådsigte
Mave USK
Mave USK

Via en mave USK får vi et billede af den aktuelle status for mavesundheden i besætningen. Er det gamle skader ”ar” som grisen måske har med fra smågrisestalden, eller er der aktuelle problemer med ”sår”. Indsatsen i det enkelte tilfælde vurderes ud fra foderblandingens aktuelle sammensætning/råvarevalg samt formalingsgrad.

Kontakt en af vores produktkonsulenter for nærmere. Link

Strukturløsninger - pdf
Frekvenstyret slaglemølle - pdf