Sofoder

  • Stabil kvalitet
  • God ædelyst og højt foderoptag
  • God mavesundhed – se strukturløsninger under Sofoderkoncept
  • Kontrolprogram for:

    • Fremmede stoffer
    • Mykotoxiner, dioxiner og pesticider

ATR sofoder er et produkt af løbende udvikling ud fra forskningsresultater og samspil med landmænd og rådgivere. ATR er klar til at være foderleverandør til din besætning. Link

Sofoderkoncept

ATRs sofoderprogram er kendetegnet ved at være baseret på gode veldokumentede råvarer. ATR Grøn Sprint Sau Lak foderblandinger til diegivende søer er navngivet efter niveauet af ford. lysin i foderblandingen (fx ATR Grøn Sprint Sau Lak 7,7), hvilket gør det overskueligt at foretage det rigtige valg til den enkelte besætning.

Alt foder til diegivende og drægtige søer (Sau NT) er sammensat med henblik på god mavesundhed samt næringsstofoptagelse. Roepiller er en fast råvarer i alle foderblandingerne.  

Strukturløsninger pdf
HyD i alt sofoder - siden 2012 pdf
Meddelelse nr. 1062. SEGES pdf


Produktinformation strukturløsninger